Wycieraczki 

Wycieraczkami i automatycznym wycieraniem ze zmywaniem steruje się za pomocą włącznika wycieraczek.

''

Rys. 43Włącznik wycieraczek

Włącznik wycieraczek rys. 43 ma następujące położenia:

Jednokrotne wytarcie
 • Jeśli potrzebne jest tylko jednorazowe wytarcie szyby, dźwignię należy nacisnąć w dół, w położenie 4 – dźwignia sama powraca w położenie spoczynkowe. Jeżeli dźwignia będzie przytrzymana w tym położeniu dłużej niż sekundę, wycieraczka zacznie pracować szybciej.
Wycieranie okresowe
 • Włącznik przesunąć w górę, w położenie 1.
 • Z użyciem przełącznika A ustawić przerwę pomiędzy ruchami wycieraczek (częstotliwość pracy wycieraczek).
Wolne wycieranie
 • Włącznik przesunąć w górę, w położenie 2.
Szybkie wycieranie
 • Włącznik przesunąć w górę, w położenie 3.
Automatyczne wycieranie i zmywanie szyby przedniej
 • Dźwignię wycieraczek pociągnąć do kierownicy (przeciwko sprężynie) w położenie 5 – spryskiwacz włącza się natychmiast, a wycieraczki nieco później. Przy prędkości powyżej 120 km/h wycieraczki włączają się równocześnie ze spryskiwaczem.
 • Zwolnić dźwignię. Spryskiwacz przestaje działać a wycieraczki wykonują jeszcze od 3 do 4 ruchów, zależnie od czasu włączenia spryskiwacza. Przy prędkości powyżej 2 km/h, 5 sekund po ostatnim wytarciu wycieraczki wykonają jeszcze jeden* ruch, aby zetrzeć resztę płynu z szyby. Tę funkcję może uruchomić/wyłączyć tylko specjalistyczna stacja obsługi.
Wycieraczka szyby tylnej*
 • Nacisnąć dźwignię w przód, w położenie 6 – tylna wycieraczka wykonuje jeden ruch co 6 sekund.
Automatyczne wycieranie i spryskiwanie szyby tylnej*
 • Popchnąć dźwignię od kierownicy do końca w przód pokonując opór w położenie 7 – spryskiwacz włącza się natychmiast, a wycieraczka nieco później. Jak długo dźwignia będzie przytrzymana w tym położeniu, tak długo będzie działał spryskiwacz i wycieraczka.
 • Po zwolnieniu dźwigni spryskiwacz przestaje działać a wycieraczka wykonuje jeszcze od 2 do 3 ruchów, zależnie od czasu włączenia spryskiwacza. Dźwignia powraca po zwolnieniu do położenia 6.
Wyłączanie wycieraczek
 • Włącznik ustawić w położeniu spoczynkowym 0.

Po każdym wyłączeniu wycieraczek lub po każdym co trzecim wyłączeniu zapłonu następuje zmiana położenia spoczynkowego wycieraczek, co powoduje, że gumy wycieraczek nie zużywają się przedwcześnie.

Wycieraczki i spryskiwacz szyby działają tylko wtedy, gdy jest włączony zapłon a pokrywa komory silnika jest zamknięta1.

Jeżeli włączone jest wycieranie okresowe, częstotliwość pracy wycieraczek zmienia się zależnie od prędkości jazdy.

Gdy wycieraczki przednie są włączone, po włączeniu wstecznego biegu wycieraczka tylna jeden raz przetrze szybę.

Dysze spryskiwacza przedniej szyby po włączeniu zapłonu są ogrzewane*.

Nalewanie płynu do spryskiwania szyb link.

Położenie zimowe

Gdy wycieraczki znajdują się w położeniu spoczynkowym, nie da się ich odchylić od szyby. Dlatego dobrze jest zostawiać je zimą w takim położeniu, by można je było łatwo odchylić. Taką pozycję spoczynkową można ustawić następująco:

 • Włączyć wycieraczki.
 • Wyłączyć zapłon. Wycieraczki zostają w położeniu, w którym się znajdowały w chwili wyłączenia zapłonu.

Jako zimowego położenia spoczynkowego można również używać położenia serwisowego link.

1W samochodach, wyposażonych w styk pokrywy komory silnika, wycieraczki i spryskiwacze szyb działają także przy otwartej komorze silnika.

UWAGA
 • Aby widoczność była dobra a jazda bezpieczna, pióra wycieraczek muszą być w dobrym stanie link.
 • W niskich temperaturach nie spryskiwać szyby, dopóki przednia szyba się nie ogrzeje. W przeciwnym razie preparat do zmywania szyb może zamarznąć na szybie, ograniczając widoczność.
 • Czujnik deszczu stanowi tylko pomoc dla kierowcy. Kierowca nie zostaje zwolniony z obowiązku, aby wycieraczki włączać ręcznie w zależności od warunków widoczności.
OSTROŻNIE

W czasie mrozu, przed pierwszym uruchomieniem wycieraczek należy sprawdzić, czy pióra nie przymarzły do szyby! Uruchomienie wycieraczek, gdy ich pióra są przymarznięte, może spowodować uszkodzenie piór wycieraczek oraz silnika napędu wycieraczek!

Informacja
 • Jeżeli włączone jest wycieranie wolne 2 lub szybkie 3 rys. 43, a prędkość jazdy spadnie poniżej 4 km/h, układ przełącza się automatycznie na kolejny niższy stopień pracy. Po zwiększeniu prędkości jazdy powyżej 8 km/h ponownie się włącza nastawiony rodzaj pracy.
 • W razie napotkania przeszkody na przedniej szybie wycieraczki próbują ją usunąć. Jeżeli przeszkoda nadal blokuje wycieraczkę, po 5 próbach wycieraczki się zatrzymują, by zapobiec uszkodzeniu mechanizmu. Trzeba usunąć przeszkodę i ponownie włączyć wycieraczki.